Category: Perjalanan & Penelusuran

Uyut Serpong

Sebuah Perjalanan……… Bersama MAs Hendra, MAs Dimas dll……. di malam Maulid kemarin…….. kami berjiarah ke Makam Uyut Serpong…….. Ratusan para pejiarah mendatangi tempat ini……. ada beberapa rombongan ibu”
Read More

Ayahanda

Ziarah ke makam Ayahanda, Dhiwek, Jombang…….. lebaran tahun lalu……. Beliau berpulang ke Sang Pencipta, sekitar tahun 2000 an…..  Semasa hidupnya dihabiskan untuk mengabdi kepada negara… sebagai anggota TNI
Read More