Kebun Raya Bogor_2

Ritual membasuh muka dan minu air di mata air……
(mohon dilihat dari kacamata supra)

kiyud2

 

kiyud2a

 

 

 

 

Bersama juru kunci Bunda Ratu Galuh…..

Pak Rahmat

 

kiyud

Apalah ...... nama
Kebun Raya Bogor